بەهدینی - مالپەرا بەدەل بۆسەلی
ناڤەرۆکا بەرچاڤکرنێ

ئلایا کوردستانێ

٢٧ دەولەتێن کوردان، دیرۆک و راهێ زمانێ کوردی

بەدەل بۆسەلی - ئەمێ د ڤێ گۆتارێ دا ڤان مژاران بنڤیسین: ئەتیمۆلۆژی ئانگ راهێ ناڤێ کورد… د دیرۆکێ دا دەولەتێن کو کوردان ئاڤا کرنە… راهێ زمانێ کوردی… زاراڤەیێن کوردی… ئاریەن و ئاریەن زەمین چییە؟ تایبەتییێن دین (ئۆل) یێن کو ل کوردستانێ پەیدابونە.
زێدەتر...
bedelboseli.com