بەهدینی - مالپەرا بەدەل بۆسەلی

ناڤەرۆک

بابەتێن داوین

٢٧ دەولەتێن کوردان، دیرۆک و راهێ زمانێ کوردی

بەدەل بۆسەلی - ئەمێ د ڤێ گۆتارێ دا ڤان مژاران بنڤیسین: ئەتیمۆلۆژی ئانگ راهێ ناڤێ کورد… د دیرۆکێ دا دەولەتێن کو کوردان ئاڤا کرنە… راهێ زمانێ کوردی… زاراڤەیێن کوردی… ئاریەن و ئاریەن زەمین چییە؟ تایبەتییێن دین (ئۆل)…

میرێ زمانێ کوردی جەلادەت بەدرخان و کۆڤارا هاوارێ

نەڤییێ بەدرخان بەگی جەلادەت، سالا ١٨٩٣یێ ل ستەنبۆلێ ژ دایک بو. باڤێ وی ئەمین عەلی بەدرخان سەرپەرەشتێ دادگەها ستەنبۆلێ بو. لێبەلێ چویینا وان یا ژ بۆ ستەنبۆلێ قەدەخە بو. لەوما ئەمین عەلی ژ بۆ پەروەردەهییا زرۆکێن خۆ،…

ئەبووحەنیفە دینەوەری: بەری ١٠٠٠ سالان دیرۆکا کوردان و ١٦ پرتوک نڤیساندنە

ئەبووحەنیفە دینەوەری سالا ٨٢٨ێ ل دینەوەرێ ژ دایک بویە و ٨٩٦ێ شویە بەر دلۆڤانییا خوەدێ. دینەوەر ل رۆژهلاتێ کوردستان، سەر ب شارێ کیرمانشانێ ڤەیە. ژ بەر کو ل سەردەما وی زمانێ زانستێ عەرەبی بوو، ئەبو حەنیفە دینەوەری…

بەدەل بۆسەلی کییە؟

بەدەل بۆسەلی (ناڤێ فەرمی: بەدەل ئەنجو)، ٢٥ ئادار ١٩٨٥ێ ل گوندێ (بێژه) ژ دایکبوویە. گوندێ بێژهێ ل ناڤچەیا (قلابان) یا سەر ب شارێ شرنەخێ ڤەیە. پسپۆرێ دیپلۆماسییا دیژیتاڵ و دژیتال مەدیا یە. کتێبەکا کوردی لاتینی ب ناڤێ…

بەدەل بۆسەلی کییە؟

بەدەل بۆسەلی ل زانکۆیا ستەنبۆلێ رادیۆلۆژی، ل زانکۆیا یۆرک زانستێن رەفتاران و دیپلۆماسییا دیژیتال، ل ئاکادەمییێن گۆگڵ و مایکرۆسۆفتێ دیژیتال مەدیا و تەکنۆلۆژییێن راگهاندنێ خوەندییە. ل زانکۆیا ئەمریکا وەکی کورس رۆژنامەگەری و ل ئینستیتۆیا کوردی یا ستەنبۆلێ مامۆستاتییا زمانێ کوردی خوەندییە.

گۆتار

بەدەل بۆسەلی کییە؟

بەدەل بۆسەلی ل زانکۆیا ستەنبۆلێ رادیۆلۆژی، ل زانکۆیا یۆرک زانستێن رەفتاران و دیپلۆماسییا دیژیتال، ل ئاکادەمییێن گۆگڵ و مایکرۆسۆفتێ دیژیتال مەدیا و تەکنۆلۆژییێن راگهاندنێ خوەندییە. ل زانکۆیا ئەمریکا وەکی کورس رۆژنامەگەری و ل ئینستیتۆیا کوردی یا ستەنبۆلێ مامۆستاتییا زمانێ کوردی خوەندییە.

بەدەل بۆسەلی کییە؟

بەدەل بۆسەلی ل زانکۆیا ستەنبۆلێ رادیۆلۆژی، ل زانکۆیا یۆرک زانستێن رەفتاران و دیپلۆماسییا دیژیتال، ل ئاکادەمییێن گۆگڵ و مایکرۆسۆفتێ دیژیتال مەدیا و تەکنۆلۆژییێن راگهاندنێ خوەندییە. ل زانکۆیا ئەمریکا وەکی کورس رۆژنامەگەری و ل ئینستیتۆیا کوردی یا ستەنبۆلێ مامۆستاتییا زمانێ کوردی خوەندییە.

bedelboseli.com